Οι εγκαταστάσεις του Πυρηνελαιουργείου Ιεράπετρας βρίσκονται σε οικόπεδο έκτασης περίπου σαράντα στρεμμάτων.

Το ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ ΑΛΜΠΑΝΤΑΚΗ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ λειτουργεί με νόμιμη άδεια λειτουργίας. Επιπλέον, τηρούνται όλοι οι όροι της περιβαλλοντικής μελέτης, έτσι ώστε να μην επιβαρύνεται το περιβάλλον.

Στο εργοστάσιο, έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας ώστε, αρχικά, οι εργαζόμενοι και φυσικά οι επισκέπτες του χώρου, να μη διατρέχουν κινδύνους. 

Πιστεύουμε ότι η καθαριότητα, η οργάνωση και η ασφάλεια στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό του εργοστασίου είναι «όλη η αρχοντιά».