Εταιρικό προφίλ

Το ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ ΑΛΜΠΑΝΤΑΚΗ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Ε.Π.Ε. ανήκει από το 2017 στον Όμιλο Εταιρειών Αλμπαντάκη. Το Πυρηνελαιουργείο, που διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις αξιοποίησης του ελαιοπυρήνα στην Πλατιά Όψη Ιεράπετρας καθώς και μια ομάδα από έμπειρο και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, έχει εποχιακή λειτουργία καλύπτοντας ολόκληρη την ελαιοκομική περίοδο, από τον μήνα Νοέμβριο έως και τον Απρίλιο. Βασικά προϊόντα που παράγει το Πυρηνελαιουργείο Αλμπαντάκη είναι το πυρηνέλαιο και το πυρηνόξυλο, το οποίο αποτελεί ένα 100% φυσικό βιοκαύσιμο.

Στο σύνολό τους οι δραστηριότητες του Ομίλου Αλμπαντάκη είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τον πρωτογενή τομέα και την κρητική γη, καθώς διαθέτει πρότυπες μονάδες ελαιουργείων , υπερσύγχρονες εταιρείες εμφιάλωσης και τυποποίησης και αρκετά σημεία παραλαβής ελαιοκάρπου. Με γνώμονα την πολυετή εμπειρία και την εκτενή εξειδίκευση στο κομμάτι του ελαιολάδου, ο Όμιλος επενδύει στην πλήρη καθετοποίηση, αποκτώντας το εργοστάσιο επεξεργασίας του ελαιοπυρήνα.

ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ ΑΛΜΠΑΝΤΑΚΗ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ